Prośba o udzielenie wsparcia finansowego

 

 

Ksiądz Proboszcz Jan Jankowski i Rada Parafialna Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP
w Trzebinie oraz mieszkańcy wsi Trzebina zwracają się z uprzejmą prośbą o udzielenie wsparcia finansowego na realizację projektu pn. „Remont chodnika wokół zabytkowego Kościoła w Trzebinie oraz odprowadzenie wód opadowych”.

W/w zadanie obejmują swoim zakresem prace budowlane takie jak:

– …

Kontynuuj czytanie

Zebranie OSP

W dniu 20.02.2016 odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w naszej remizie OSP.

Kontynuuj czytanie

Harmonogram wywozu odpadów

Przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów z terenu naszej miejscowości.

Kontynuuj czytanie