Powrót do Galerie

Na starej pocztówce


źródła:

  1. fotopolska.eu,
  2.  zbiór prywatny Pana Henryka Niedojadły