Powrót do Historia

Strażnica WOP Trzebina

Strażnica została sformowana w 1945 roku w strukturze 48 komendy odcinka Prudnik jako 222 strażnica WOP (Kunzendorf) o stanie 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego.

W związku z reorganizacją oddziałów WOP w 1948 roku, strażnica podporządkowana została dowódcy 71 batalionu OP, a od stycznia 1951 roku podlegała dowódcy 45 batalionu WOP w Prudniku.

W 1954 roku wprowadzono nową numerację strażnic, a strażnica WOP Trzebinia otrzymała nr 230. W 1956 roku rozpoczęto numerowanie strażnic na poziomie brygady. Strażnica II kategorii Trzebinia była 20. w 4 Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza.

1 stycznia 1960 roku była jako 6. strażnica WOP III kategorii Trzebina.
1 stycznia 1964 roku była jako 7. strażnica WOP lądowa IV kategorii Trzebina.

W 1976 roku strażnica została rozformowana. W latach 1976 – 1989 w obiekt podlegał Ośrodkowi Szkolenia Górnośląskiej Brygady WOP w Prudniku, gdzie szkolono kandydatów do służby w Milicji Obywatelskiej, natomiast w okresach letnich zamieniony w Ośrodek Kolonijny Górnośląskiej Brygady WOP. W 1990 roku ponownie została utworzona jako strażnica kadrowa i podporządkowana dowódcy Górnośląskiej Brygady WOP w Gliwicach i funkcjonowała do 15 maja 1991 roku.

Z dniem 16 maja 1991 roku strażnica została przejęta przez Śląski Oddział Straży Granicznej i przyjęła nazwę „Strażnica Straży Granicznej w Trzebinie” kategorii II. Od września 1995 roku w obiekcie strażnicy przeniesiona z Prudnika, funkcjonowała również Grupa Dochodzeniowo – Śledcza Wydziału Operacyjno – Śledczego, Grupa Operacyjna Wydziału Ochrony Granicy Państwowej i oficer kierunkowy WOGP. Strażnica funkcjonowała do 1 stycznia 2003 roku, kiedy to została rozformowania. Ochraniany przez strażnicę odcinek granicy, przejęła Graniczna Placówka Kontrolna w Głuchołazach kategorii II wraz z obiektem, który wykorzystywany był dla dodatkowej służby dyżurnej GPK i funkcjonariuszy pełniących służbę w przejściu granicznym Trzebina – Bartultovice. Następnie budynki zostały przekazane gminie.

W 1960 roku 6 strażnica WOP Trzebinia III kategorii ochraniała odcinek granicy państwowej o długości 10 516 m od znaku granicznego (wył.) 130/34 do zn. gr. 139/5 (wył.) .
Rozwinięta strażnica lądowa WOP Trzebina ochraniała odcinek granicy państwowej (lata 1990 – 1991) od znaku granicznego (wł.) IV/126 do zn. gr. nr 140/13 (wył.). W okresie zimowym pas śnieżny sprawdzany był do zn. gr. nr 125/18 na korzyść strażnicy WOP Pomorzowice, do zn. gr. nr 140/14 na korzyść strażnicy WOP Konradów. Główny kierunek przestępczości miała od zn. gr. nr 134/8 do zn. gran. nr IV/136 w głębi m. Trzebina. Współdziałała w zabezpieczeniu granicy państwowej z placówkami po stronie czechosłowackiej OOSH Osoblaha – dowódca mjr Jaroslav Mihal i OOSH Jindřichov.

Wydarzenia:

 • Koniec czerwca, początek lipca 1956 roku w okresie tzw. „Wypadków poznańskich”, przy linii granicznej i w strefie działania, odnajdywano pakunki zawierające ulotki z tzw. „bibułą”, przytwierdzone do balonów leżących na ziemi. W związku z masowością zjawiska, żołnierze otrzymali zezwolenie na użycie broni, celem zestrzelenia nisko przelatujących balonów (nawet jeśli znajdowały się na terytorium czechosłowackim, ale w zasięgu ognia – to samo czynili pogranicznicy czechosłowaccy).

 • maj 1970 roku, w wypadku motocyklowym, w czasie wykonywania obowiązków służbowych, w miejscowości Nowa Wieś zginął zastępca dowódcy strażnicy ppor. Paweł Janion.

Strażnice sąsiednie:

 • 221 strażnica WOP Dytmarów, 223 strażnica WOP Zwierzynie 1946 r.

 • 221 strażnica WOP Dytmarów, 222a strażnica WOP Pokrzywna po 1946 r.

 • 229 strażnica WOP Dytmarów, 231 strażnica WOP Pokrzywna 1954r.

 • 19 strażnica WOP Dytmarów II kategorii, 21 strażnica WOP Pokrzywna II kategorii 1956 r.

 • 7 strażnica WOP Dytmarów III kategorii, 5 strażnica WOP Pokrzywna III kategorii 1.01.1960 r.

 • 8 strażnica WOP Krzyżkowice lądowa IV kategorii, 6 strażnica WOP Pokrzywna lądowa III kategorii 1.01.1964 r.

 • Strażnica WOP Krzyżkowice, Strażnica WOP Pokrzywna do 1976 r.

 • Strażnica kadrowa WOP Pomorzowice, Strażnica kadrowa WOP Konradów od 1990 r. do 15.05.1991

Dowódcy strażnicy:

 • kpt. Jan Moskaluk

 • ppor. Edward Karpiuk

 • por. Stanisław Malarz

 • kpt. Stanisław Jędrusiak

 • por. Zbigniew Stankiewicz p.o.

 • kpt. Zygmunt Zieliński

 • kpt. Zygmunt Zalewski

 • kpt. SG/mjr SG Józef Kulak

 • kpt. Józef Kulak

 • por. Czesław Ziubrzyński

 • kpt. SG/mjr SG Krzysztof Kędzior

 • mjr SG Włodzimierz Karsznia

 


źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Strażnica_WOP_Trzebina