Powrót do Historia

Przejście graniczne Trzebina-Bartultovice

Polsko-czeskie drogowe i małego ruchu granicznego przejście graniczne położone w województwie opolskim, w powiecie prudnickim, w gminie Lubrza, w miejscowości Trzebina, zlikwidowane w 2007 roku.

Przejście graniczne małego ruchu granicznego Trzebina-Bartultovice powstało 19 lutego 1996 r. w rejonie znaku granicznego nr II(IV)/135. Czynne było codziennie w godz 6.00 – 22.00. Dopuszczony był ruch pieszych, rowerzystów, motorowerami o pojemności skokowej silnika do 50 cm³ i transportem rolniczym. Odprawę graniczną i celną wykonywały organy Straży Granicznej. Obsługiwane było przez Strażnicę Granicznej w Trzebinie.

W dniu 15 lutego 2002 r., z udziałem Premierów Polski: Leszka Millera i Republiki Czeskiej Miloša Zemana odbyło się od dawna oczekiwane otwarcie pełno towarowego drogowego przejścia granicznego: Trzebina – Bartultowice. Czynne było przez całą dobę. Dopuszczony był ruch pieszych, rowerzystów, motocykli, autokarów, samochodów osobowych, samochodów ciężarowych z wyłączeniem towarów podlegających kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej.
Do przejścia prowadziła droga krajowa nr 41. Było to największe drogowe przejście graniczne w województwie opolskim.

W przejściu granicznym Trzebina-Bartultovice odprawiono:
2005 r. – 313 258 osób, 141 355 pojazdów
2006 r. – 364 803 osoby, 190 653 pojazdy
2007 r. (I półrocze) – 206 047 osób, 128 814 pojazdów.

21 grudnia 2007 roku na mocy układu z Schengen przejście zostało zlikwidowane. Z tego tytułu została między innymi zorganizowana uroczystość na przejściu Trzebina – Bartultovice. Mimo gęstej mgły i mroźnego powietrza na granicy obok zaproszonych gości zgromadziło się wiele obywateli Czech jak i Polski. We wspólnym świętowaniu dzielnie towarzyszyła orkiestra z Białej oraz Lubrzy umilając czas przybyłym gościom. O godzinie 0:00 została przecięta symboliczna wstęga przez Wójta Gminy Lubrza oraz Starostę Gminy Vysoka.

 

 


źródła: http://pl.wikipedia.org/wiki/Przejście_graniczne_Trzebina-Bartultovice,

http://lubrza.opole.pl/88/otwarcie-granicy-trzebina-bartultovice-20-21122007.html