Powrót do Historia

Kapliczki i figura

Neogotycka kapliczka nad potokiem trzebińskim, przy skrzyżowaniu dróg. Pochodzi z 1905 roku. Z okazji stulecia została odnowiona w 2005 roku i ponownie poświęcona. Kapliczka ma sklepienie kolebkowe i dach siodłowy pokrytą dachówką.

Kapliczka w centrum wsi, pochodząca z XVIII wieku. Posiada harmonijny szczyt ujęty esownicami. Znajduje się w nim wnęka z dekoracją stiukową o motywach roślinnych i figurka Maryi. Narożniki kapliczki ujęte są w pilastry, okna i drzwi zamknięte półkoliście z kluczami. Wewnątrz sklepienie kolebkowe z zachowanymi malunkami, m.in. duży zdobiony napis IHS i Baranek Paschalny. W środku znajdują się również dużych rozmiarów figury Jezusa i Maryi.

Jedna z trzebińskich kapliczek znajduje się w pobliżu głównej drogi przez wieś obok remizy strażackiej. Rokokowa kapliczka powstała w 1777 roku. Zwraca uwagę wysoki falisty szczyt. Z przodu, ponad wejściem umieszczona jest data budowy kaplicy. Wejście zamknięte jest półkoliście z trzema kluczami, w nim mieści się żelazna krata z literami GS. Narożniki kapliczki ujęte są pilastrami podtrzymującymi gzyms. Kapliczka ma dach siodłowy kryty łupkiem. Wnętrze sklepione kolebkowe z lunetami. W absydzie dekoracja stiukowa (rokokowa) tworząca niegdyś obramienie dla drewnianej barokowej rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Do zamkowego muru przylega neobarokowa kapliczka z końca XIX lub z początku XX wieku. Mino, iż względem sąsiedniego muru nowa, to jednak nawiązująca formą do renesansowej attyki muru. Także znakiem (podwójny krzyż na szczycie) przypomina o fundacji bożogrobców. Kapliczka na plamie prostokąta ma sklepienie o łuku obniżonym i dach siodłowy kryty dachówką. Wejście zamknięte jest łukiem spłaszczonym i flankowane parami pilastrów.

Jeszcze jedna okazała barokowa kaplica, również odnowiona postawiona została przed murem kościoła. Na jej ujętym wolutami szczycie również znajduje się podwójny krzyż bożogrobców. Wewnątrz znajduje się ołtarz z rzeźbioną pietą.


Figura św. Jana Nepomucena

Figura świętego z 1767 roku obok murów pałacu marszałka Blϋchera w środku wsi. Na prostopadłościennym cokole z profilowanym gzymsem kartusz z napisem i dwoma krzyżami. Napis brzmi: „Wzniesiono dla czci i chwały św. Jana Nepomucena”. Święty w jednej ręce trzyma krzyż a za nim palmę męczeńską, w drugiej biret. Aureola świętego wykuta jest w kształcie gwiazdy z pięciu ramionach.


 źródło: GÓRY OPAWSKIE, PRZYDROŻNE KAPLICZKI, KRZYŻE I FIGURY, PRUDNIK 2009