O bibliotece

Biblioteka Publiczna w Trzebinie pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki, która SŁUŻY upowszechnianiu wiedzy i kultury w społeczeństwie. Zadaniem Biblioteki Publicznej w Trzebinie jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności lokalnej, upowszechnianie kultury i czytelnictwa a także świadczenie usług informacyjnych dla mieszkańców. Ważnym zadaniem tej misji jest także edukacja i przygotowanie młodszych dzieci do wczesnych kontaktów z książką i biblioteką.

Misją biblioteki jest również pomoc w rozwijaniu umiejętności samokształcenia uczniów a także ochrona i zachowanie zbiorów dla pożytku przyszłych pokoleń.

Biblioteka Publiczna w Trzebinie swoją misję realizuje poprzez następujące działania:

  • gromadzenia, opracowywanie i udostępnianie zakupów nowości książkowych.

  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczenia na zewnątrz ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

  • dostosowanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych.

  • popularyzacja książki i czytelnictwa poprzez organizowanie dzieciom czasu wolnego w czasie ferii zimowych i wakacji letnich.

  • współpraca z placówkami oświatowo – wychowawczymi i

  • organizacja zajęć nauki gry na instrumentach muzycznych oraz nauki tańca pod czujnym okiem instruktorów.

  • organizacja imprez popularnych tj. Dzień Kobiet, Jasełka, Dzień Dziecka.

Biblioteka Publiczna w Trzebinie poza udostępnianiem swoich zbiorów i działaniami na rzecz społeczności lokalnej chce być miejscem przyjaznym każdemu mieszkańcowi naszej Gminy. Personel Biblioteki w swoich działaniach nie ogranicza się do minimum  lecz służy pomocą każdemu czytelnikowi, którego traktuje indywidualnie i stara się aby jego oczekiwania związane z biblioteczną działalnością zostały zaspokojone.

Biblioteka wyposażona jest w czytelnię multimedialną z wolnym dostępem do Internetu.

Bibliotekarz  Biblioteki Publicznej w Trzebinie  –  Bożena Lenartowicz