Powrót do Historia

Historia wsi

XIII w. – Pierwsze wzmianki o osadzie

1370 i 1385 r. – Pierwsze dokumenty dotyczące terenu Trzebiny

lata 50 XIII w.  Właściciel osady Bruno  (Brunon) Ołomuniecki

1370 r.   Akt księcia Henryka Niemodlińskiego (właściciel okolic Prudnika) o oddzielnej gminie i nazwie „Kunzendorf”

1481 r.   Książęta opolscy Jan i Mikołaj sprzedają Kunzendorf rodzinie panów z Wrbna (Czechy)

17 I 1542 r. – Nadanie wiosce przez cesarza Ferdynanda I praw osady targowej z prawem osiedlania rzemieślników,  urządzania jarmarków oraz herbu (św. Jerzy przebijający włócznią smoka – szatana). Właścicielem wsi jest Adam Kotuliński.

1559 r.  – Anna Kotulińska przekazuje teren mężowi Krzysztofowi von Wachtel, stąd nazwa miasteczka: Wachtel – Kunzendorf

1631 r. – Upadek miasteczka (konkurencja Prudnik, wojna 30-letnia)

3 XII 1670 r. –  Właścicielka Helena von Smeskal darowuje posiadłość Zakonowi Bożogrobców z Nysy

1809 r. – Odkrycie pierwszego źródła wód mineralnych

1810 r. – Bad Wachtel Kunzendorf staje się wsią królewską

1812 r. – Król pruski przekazuje dobra trzebińskie księciu Gebchardowi von Walstchatt Blϋcherowi

15 II 1817 r. – Książe sprzedaje teren Franciszkowi i Jerzemu Hϋbnerom

1817 – 1899 r. – Rozwój wsi (950 mieszkańców, Królewski Urząd Celny, komora celna, browar, cegielnia, gorzelnia, filia poczty, urząd podatkowy, 3 młyny wodne)

1899 r. – Miejscowość przejęta przez Bank Śląski, który odsprzedaje majątek hrabiemu Praschma

1905 r. – Wieś odkupują mieszkańcy

po 1945 r. – Miejscowość nazwano Kończycami, a w 1947 r. Trzebiną

Historia Trzebiny