Przebieg Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy w czasie pandemii

Od Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do obrzędów Wigilii Paschalnej Wielkiej Soboty włącznie,  czynności liturgiczne będą odbywać się bez udziału wiernych (przy zamkniętym kościele).

W tych dniach uczestniczymy duchowo przez środki masowego przekazu (lista transmisji na stronach Episkopatu Polski).

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego msze święte o godzinach 7:00, 9:00 oraz 11:00.


Aktualizacja

Ze względu na utrzymanie ograniczeń dotyczących gromadzenia się osób, w mszach może brać udział maksymalnie pięć osób.