Wybory sołtysa i rady sołeckiej

25 lutego 2019 roku odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybrano nowego sołtysa oraz radę sołecką.

W zebraniu wiejskim wzięło udział 92 mieszkańców wsi Trzebina, a także wójt  oraz pracownicy urzędu Gminy Lubrza jak i dyrektor ZGKiM w Lubrzy. Głównym celem zebrania były wybory sołtysa oraz rady sołeckiej ale był też czas na zadawanie pytań wójtowi, który, wraz z pracownikiem urzędu, przedstawił sytuację finansową gminy Lubrza jak i samej Trzebiny. Przekazał także informacje o planowanych inwestycjach jak remont drogi powiatowej od Skrzypca przez Trzebinę, aż do drogi krajowej czy budowę biogazowni i centrum handlowego.  
Same wybory wyłoniły nowego sołtysa, którym został były radny gminny Andrzej Kałuża.  W skład rady sołeckiej weszli: Edward Fabianowicz (przewodniczący), Dorota Klockowska (zastępca przewodniczącego), Anna Szkwarek (sekretarz) oraz członkowie Iwona Małek, Beata Ginzel, Violetta Dudzińska i Andrzej Orzech.