Prośba o udzielenie wsparcia finansowego

 

kosciol

 

Ksiądz Proboszcz Jan Jankowski i Rada Parafialna Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP
w Trzebinie oraz mieszkańcy wsi Trzebina zwracają się z uprzejmą prośbą o udzielenie wsparcia finansowego na realizację projektu pn. „Remont chodnika wokół zabytkowego Kościoła w Trzebinie oraz odprowadzenie wód opadowych”.

W/w zadanie obejmują swoim zakresem prace budowlane takie jak:

– rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej i wywóz gruzu betonowego,

– wykonanie koryta pod nowy chodnik i wywóz urobku,

– ułożenie rur odprowadzających wody opadowe z dachu Kościoła i przylegającego terenu,

– wykonanie warstwy odsączającej,

– wykonanie podbudowy z kamienia łupanego,

– wykonanie warstwy wyrównawczej,

– wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych,

– ułożenie chodnika z kostki brukowej,

Wartość zadania szacowana jest na kilkadziesiąt tysięcy złotych, co stanowi znaczną przeszkodę
w osiągnięciu celu jakim jest remont chodnika oraz odprowadzenie wód opadowych.

Podjęte działania pozwolą na uchronienie zabytkowego Kościoła przed dalszym zawilgoceniem
oraz poprawią bezpieczeństwo i estetykę.

Jesteśmy przekonani, ze nasza prośba spotka się ze zrozumieniem i przychylnością.

Za okazaną pomoc składamy serdeczne podziękowania.

 

Sołtys wsi Trzebina                                                                                                                  Ksiądz Proboszcz

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Trzebinie, Trzebina 1, 48-200 Prudnik, tel. kontaktowy 77 406 80 65

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Prudniku nr 80 8905 0000 2001 0023 2560 0002